Her burcun bir tarot kartı vardır, Burcunu yansıtan tarot kartını öğren!

1. Koç Burcunun Tarot Kartı “İmparator”

İmparator kartı güçlü bir iradeyi, mücadeleyi, liderliği sembolize eder ve gerçekleştirme anlamı taşır. Şüphecilik, sabit fikirlilik ve gerçekçilik gibi özellikler hayal gücünün geride kalmasına yol açabilir. İmparator’un temsil ettiği o güçlü yönetici figürü ilişkilerinde gücünü ön plana çıkarır, duygularını ise arka plana atar. 

Koç burcunun sahip olduğu lider özelliklerine hakim olamadığı durumlarda ortaya çıkan karanlık yönleri ise İmparator kartının temsil ettiği iktidar hırsı, fazlasıyla otoriterlik ve hükmetme sevdasıyla örtüşür. İstediklerinin yapılması için karizma ve cazibe kullanan bir kimse söz konusudur.

2. Boğa Burcunun Tarot Kartı “Aziz”

Aziz kartı ruhani açıdan değişimi ve deneyimleri temsil eder. Kendini keşfetmek için titizlikle çalışıp, adım adım ilerlemek gerekir. Deneyim artarken uzmanlaşılır ve hayata olan inanç da güçlenir. 

Boğa Burcu’nun güvenilir ve tutarlı tarafına işaret eden Aziz kartı maneviyatı, inancı ve onlar sayesinde ilerlemeyi anlatır. Bilirkişi gibi davranmamayı ve gerçek bir gelişimle öyle olmayı öğütler. Boğa’nın tutucu ve geleneksel yönü de Aziz kartının geleneksel yönüyle de örtüşür.

3. İkizler Burcunun Tarot Kartı “Aşıklar”

Aşıklar kartı İkizler Burcu için kesin, tek bir karara varma konusundaki bireysel zorluğu ifade eder. Birbirinden farklı bir sürü yol karşısında hangisinden gideceğini bilememektir. Çünkü İkizler her ikisini de denemek ve görmek isteyecektir.

Aşıklar kartına göre uzun vadeli konularda karara varmadan önce pür dikkat düşünmek gerekir. İkizler’in doğasında var olan gerginlik, huzursuzluk ikilemde kalmaya ve hızla sıkılmaya yol açabilir. Bu yüzden Aşıklar İkizler Burcu’na uzlaşmacı olmayı ve özveriyi öğütler.

4. Yengeç Burcu Tarot Kartı “Savaş Arabası”

Enerjisini ruhundan ve aklından alan Yengeçler yaşamda tıpkı bir savaş arabacısı gibi zırhını kuşanmıştır. Savaş Arabası kartı manevi ve dünyevi, bilinç ve bilinçaltı, ruhsal ve fiziksel olan arasında gidip gelmeyi temsil eder.

Yengeç burcu için ise hayattaki gel-gitlere yön vermeyi öğütler. Doğal olan, durup kalkan bir araba gibi doğru olana ulaşana kadar birçok kez deneyip yanılmaktır. Yengeci hedefine doğru ilerlerken, her şeyiyle bir bütün olmuş o kişiliği taşır. Bu yüzden de duygu ve düşünceler birlik olmalıdır. Yengeç burcunun o daima hayalini kurduğu, güvende hissedip ruhunu özgürce dışa vurabileceği o yuva için daha fazlası gerekmez.

5. Aslan Burcu Tarot Kartı “Güç”

Hem ismi hem de onu anlatan çizimler sayesinde güç kartının yorumlanması diğerlerine göre kolaydır. Tabii ki Aslan burcunun kuvvetli yapısına, cesaretine ve enerjisine işaret eder. 

Güç kartı en büyük kuvvetin bile zorluklarla deneneceğini anlatır ve manevi güce başvurmayı öğütler. Bilincin, hayvanlara özgü o vahşi yönlerle ve egoyla uzlaşması gerekir.

Kartın üzerinde bilinci temsil eden kadının, içgüdüleri temsil eden aslana nasıl endişe duymadan ve sevgiyle yaklaştığını görüyoruz. Güç kartı Aslan’ın bitmek bilmeyen güç ve hâkimiyet sevdası gibi karanlık yönleriyle ve ortaya çıkan kibiriyle de örtüşür. Ancak ona, aradığı krallığın kendi doğasıyla uzlaşmakta ve sevgide olduğunu gösterir.

6. Başak Burcu Tarot Kartı “Ermiş”

Ermiş kartı bilgeliği temsil eder, kendi içine dönmeyi ve dış dünyanın etkilerine rağmen kendi yolunda ilerlemeyi anlatır. Sandığından bile daha hassas ve titiz olan Başak için dış dünyanın ne kadar zorlu olduğuna işaret eder. Onun, çevresini aydınlığa kavuşturma ve herhangi bir ışığı görüp ortaya çıkarma sorumluluğunu Ermiş’te görürüz. 

Başak’ın odak noktasında dış dünya yer alırsa, dikkati ve mükemmeliyetçi tavrı yüzünden sinir ve huzursuzluk gibi karanlık yönleri ortaya çıkabilir. Bu noktada Ermiş ona, simgelediği iç dünyaya dönüş ve meditasyonu öğütler. Başaklar içindeki ışığı söndürmemeli ve spiritüel yolculuklarına mutlaka devam etmelidir.

7. Terazi Burcunun Tarot Kartı “Adalet”

Adalet kartı yalnızca Terazi burcunun eşitlik ve adalet sevdasını temsil eder. Aslında terazinin bir kefesinde arzular diğer kefesinde ise ihtiyaçlar yer alır. Bu defa adaletin gözleri bağlı değil, açıktır. Teraziler’in idealist yapılarından sıyrılıp, etrafını her yönüyle görüp anlamasını öğütler. 

Gereğinden fazla katı davrandığında Terazi’nin kibir ve ikiyüzlülük gibi karanlık yönleri ortaya çıkabilir. Gözlerin açıkta olduğu bu kart dengeyi sağlamak için her detayı sorgulamaya ve kendin için de adil olmaya davet eder.

8. Akrep Burcunun Kartı “Ölüm”

Ölüm kartı aslında bir kişinin ölümünü değil, değişim için gelen sonları ve bitişleri temsil eder. Yitirilenlerle yüzleşmeyi ve geçmişle vedalaşmayı öğütler. Akrepler için de hayat bu dönüşümlerle ve yeniden doğuşlarla ilgilidir.

Akrep artık işe yaramayan şeyleri geride bırakıp devam etme cesaretine sahip olmalıdır. Gurur, zalimlik, iktidar hırsı gibi karanlık yönlere eğilim göstermemeli ve egosunun esiri olmamalıdır. Ölüm kartı Akrep’e potansiyelini ancak bu şekilde ortaya çıkarabileceğini ve ruhun ölümsüzlüğünü hatırlatır.

9. Yay Burcu Tarot Kartı “Denge”

Denge kartı objektifliği ve sükuneti temsil eder. Daha doğru ve tutarlı yargılara varabilmek için farkındalığın dengelenmesini hatırlatır. Bilgeliğe düşkün Yaylar bu serüveninde ego kaynaklı tuzaklara düşmemeli ve kendini sınırlamamalıdır. 

Denge, zıtlıkların bir arada var olmasıyla ve hayatın her yüzüyle değerlendirilmesiyle ilgilidir. Eğlenceye ve sosyalliğe düşkün Yay burcu tek bir sisteme sıkı sıkıya bağlanır ve ruhsal yolculuğunu ihmal ederse bilgeliğe ulaşamayacaktır.

10. Oğlak Burcu Tarot Kartı “Şeytan”

Şeytan kartı Oğlak burcundaki ikililiği temsil eder. Baş kısmındaki keçi; azim, inatçılık ve hırsla ilgilidir. Balık kuyruğunu andıran alt kısım ise; maneviyatı, iç dünyaya dönüşü ve ruhsal dünyayı hatırlatır.

Oğlak bu ikililiğin yalnızca tek bir tarafına yönelir ve hırslarının peşinde sürüklenirse egosuna yenik düşecektir. Bu sebepten Şeytan kartı kendi olumsuzluklarını ve kötü yönlerini ölçüp tartmayı öğütler. Oğlak da spiritüel açıdan dönüşümünü ancak böyle tamamlayabilir ve potansiyeline ulaşabilir.

11. Kova Burcu Tarot Kartı “Yıldız”

Yıldız kartı kozmik farkındalığı ve üzerindeki yedi yıldız bedendeki yedi çakrayı simgeler. Bir ayak suyun içinde bir ayak toprakta; yaşam ve bilinç arasındaki denge sağlanmaktadır. 

Kart kolayca anlaşılmayan duyguları ve spiritüel enerjiyi hatırlatarak, kalabalığa karışmayı çok iyi bilen Kova’ya orada da yenilikçiğiyle dikkat çekmeyi öğütler.

12. Balık Burcu Tarot Kartı “Ay”

Ay bir yönüyle ölümün karanlığını, diğer yönüyle yeni bir yaşamın aydınlığını temsil eder. Ay kartı ise ruhun gizemli yönleriyle, bilinçaltı ve rüyalarla ilişkilendirilir. 

Ay, hayal gücü çok güçlü olan Balık’a içine dönmesini ve korkularının kökenini bulmasını öğütler. Hem ruhsal hem de fiziksel açılardan kendini dinlerse kaygılarından kurtulacak ve potansiyelini gerçekleştirebilecektir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir